Revize spotřebičů a nářadí

Provádím revize ručního elektrického nářadí v souladu s normou ČSN 33 1600 ed.2. Norma nahradila dříve platnou ČSN 33 1600 a sloučila se s normou ČSN 33 1610 pro spotřebiče. Nově se nářadí nerozděluje podle četnosti používání, ale podle užívání spotřebičů. Podle způsobu užívání stanovuje kdy a jak se má revize provádět.

Kdo zajišťuje revize :

 • jejich provozovatel, v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel
 • opravář vždy po jejich opravě

Kdy se revize provádí:

 • vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě např. při podezření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod
 • pravidelně ve stanovených lhůtách

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání

 • Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli
 • Skupina B - používané ve venkovním prostoru (na stavbách, v zemědělství...)
 • Skupina C - používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
 • Skupina D - používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, kavárny...)
 • Skupina E - používané při administrativní činnosti
skupina spotřebičů nepřipevněné spotřebiče držené v ruce ostatní nepřipevněné spotřebiče
A před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále dle skupiny užívání
B třída ochrany I 1× za 3 měsíce 1× za 6 měsíců
třída ochrany II a III 1× za 6 měsíců 1× za 6 měsíců
C třída ochrany I 1× za 6 měsíců 1× za 24 měsíců
třída ochrany II a III 1× za 12 měsíců 1× za 24 měsíců
D třída ochrany I, II a III 1× za 12 měsíců 1× za 24 měsíců
E třída ochrany I, II a III 1× za 12 měsíců 1× za 24 měsíců

Při revizi se provádí:

 • prohlídka - zda spotřebič není mechanicky poškozen
 • měření -spotřebič se vypne a odpojí od sítě, aby bylo možnéprovést potřebná měření
 • funkční zkouška -spotřebič se opět připojí k síti a uvede se do chodu zda nevykazuje abnormality
 • vystavení protokolu - zaznamenání identifikačních údajů, výsledků revize a vystavení protokolu.

Zákazník po té obdrží protokoly o revizi spotřebičů včetně seznamu umístění spotřebiče.
Pro identifikaci spotřebičů označuji spotřebiče štítkem s čárovým kódem, který může sloužit pro evidenci majetku.

Na nevyhovující spotřebiče, které jsou vážně poškozeny a kde by oprava byla neekonomická vystavím vyřazovací protokol pro vyřazení spotřebiče z evidence majetku.

Zákazníkům nabízím možnost provést drobné opravy spotřebičů na místě při revizi. Většina nevyhovujících spotřebičů neprošla revizí právě pro drobné závady. K ceně za revizi bude připočtena pouze cena použitého materiálu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace